lunes, 3 de junio de 2013

Components de l'ordinador! Explicació breu de cadascun

1. Unitat central de procés (CPU)
És el component més important del ordinador. Es podria dir que és el cervell del ordinador, perquè s'encarrega de procesar la informació que rep. Avui en dia els microprocessadors més venuts pertanyen a les empreses Intel i AMD.

2. Memòria RAM o memòria principal
És la part del ordenador que emmagatzema temporalment els programes o dades que s'estan manejant en l'ordinador en aquest moment. Físicament, la memòria RAM consisteix en un conjunt de chips pegats a una gran placa anomenada Placa Base.3. Sistemes d'emmagatzematge
Són tots aquells sistemes que fa el ordinador per emmagatzemar la informació permanentment. Vegem alguns:
- Disc dur: S'instal·la dins l'ordinador. En Windows representa l'Unitat C, encara que pot haver més d'un disc dur a l'ordinador. El disc dur és el sistema d'emmagatzematge d'informació més gran que existeix. Avui en dia hi ha discs durs capaços de guardar 1000 Gb d'informació (equivalent a 17000 hores de música en MP3). En el disc dur es pot emmagatzemar qualsevol tipus d'informació, inclòs els programes.-Disquet: És un dic magnètic recobert per una carcassa de plàstic. En Windows representa l'Unitat A. Per llegir la seva informació es deu introduir en la disquetera del ordinador. La seva capacitat és molt baixa, tan sols de 1,44 Mb de informació (Equivalent a menys de 2 minuts de música en MP3). Aquest sistema tendeix a desaparèixer.-CDs, DVDs i Blue Ray: Són discos que emmagatzenen informació. Els que hi ha només pot llegir la
informació que contenen però no pots escriure en ells i els que hi ha a més de llegir la informació, pots escriure en ells. Són els discs gravables i regravables (CR-R, CD-RW, DVD-R i DVD-RW).-Periférics d'entrada: Són tots aquells elements externs que ens permet introduir les dades en l'ordinador.
Hi ha diferents tipus:

· Teclat: Introdueix dades i instruccions manualment.
· Ratolí: Introdueix dades  i instruccions manualment.
· Escàner: Ens permet introduir imatges i textos impresos a paper.
· Micròfon: Introdueix dades en forma de sons.

També es consideren perifèrics d'entrada Joysticks, Webcams, USB...


No hay comentarios:

Publicar un comentario