miércoles, 30 de octubre de 2013

Vuelvo a resurgir de las cenizas con un nuevo modo de explicarse

Hola a todos y a todas la gente que nos ha estado siguiendo en este blogg . siento no haber podido seguir subiendo información de tecnología informática el motivo fue que este espacio informativo era un trabajo de clase pero he pensado que porque se tiene que quedar en un trabajo y tratar solo de tecnología informática. por ese mismo motivo voy a convertir este espacio en un sitio abierto a todos los temas como puede ser comedia ,romance , tecnología , etc.. Un saludo de parte de Cesar .

lunes, 3 de junio de 2013

Components de l'ordinador! Explicació breu de cadascun

1. Unitat central de procés (CPU)
És el component més important del ordinador. Es podria dir que és el cervell del ordinador, perquè s'encarrega de procesar la informació que rep. Avui en dia els microprocessadors més venuts pertanyen a les empreses Intel i AMD.

2. Memòria RAM o memòria principal
És la part del ordenador que emmagatzema temporalment els programes o dades que s'estan manejant en l'ordinador en aquest moment. Físicament, la memòria RAM consisteix en un conjunt de chips pegats a una gran placa anomenada Placa Base.3. Sistemes d'emmagatzematge
Són tots aquells sistemes que fa el ordinador per emmagatzemar la informació permanentment. Vegem alguns:
- Disc dur: S'instal·la dins l'ordinador. En Windows representa l'Unitat C, encara que pot haver més d'un disc dur a l'ordinador. El disc dur és el sistema d'emmagatzematge d'informació més gran que existeix. Avui en dia hi ha discs durs capaços de guardar 1000 Gb d'informació (equivalent a 17000 hores de música en MP3). En el disc dur es pot emmagatzemar qualsevol tipus d'informació, inclòs els programes.-Disquet: És un dic magnètic recobert per una carcassa de plàstic. En Windows representa l'Unitat A. Per llegir la seva informació es deu introduir en la disquetera del ordinador. La seva capacitat és molt baixa, tan sols de 1,44 Mb de informació (Equivalent a menys de 2 minuts de música en MP3). Aquest sistema tendeix a desaparèixer.-CDs, DVDs i Blue Ray: Són discos que emmagatzenen informació. Els que hi ha només pot llegir la
informació que contenen però no pots escriure en ells i els que hi ha a més de llegir la informació, pots escriure en ells. Són els discs gravables i regravables (CR-R, CD-RW, DVD-R i DVD-RW).-Periférics d'entrada: Són tots aquells elements externs que ens permet introduir les dades en l'ordinador.
Hi ha diferents tipus:

· Teclat: Introdueix dades i instruccions manualment.
· Ratolí: Introdueix dades  i instruccions manualment.
· Escàner: Ens permet introduir imatges i textos impresos a paper.
· Micròfon: Introdueix dades en forma de sons.

També es consideren perifèrics d'entrada Joysticks, Webcams, USB...


jueves, 30 de mayo de 2013

Targetes gràfiques! Explicació fàcil.

La targeta gràfica és el component encarregat de processar les imatges i d'enviar al monitor per a la seva visualització. Les targetes gràfiques poden ser de dos tipus:

 -Integrades: també anomenades Onboard, estan integrades en la mateixa Placa base.
 -No integrades: que es connecten a la placa base mitjançant un port. Depenent del tipus de port utilitzat, les targetes gràfiques poden ser:

- ISA: van connectades a un port ISA (fa bastants anys que no s'utilitzen).
- EISA: van connectades a un port EISA (fa bastants anys que no s'utilitzen).
- VESA: van connectades a un port VESA (fa bastants anys que no s'utilitzen).
- PCI: van connectades a un port PCI. Fa bastant que no s'utilitzen, tot i que encara és possible trobar-les, ja que alguns fabricants mantenen un parell de models en producció.
- AGP: ha estat l'estàndard utilitzat fins fa ben poc (de fet encara segueixen en producció), encara que estan desapareixent a poc a poc.
- PCIe : o PCIExpress, és l'estàndard utilitzat en l'actualitat.

Una mica d'història! El primer ordinador

Potser, l'any més significatiu en l'història dels ordinadors va ser l'any 1936. Va ser l'any on la computadora fou desenvolupada. Honrad Zuse va ser el creador, amb el seu Z1. El Z1 es considera el primer ordinador, ja que era el primer sistema totalment programable. Havia altres dispositius abans que aquest, però cap amb la capacitat de computació d'aquest equip.


No va ser fins 1942 que alguna empresa es fixés en els possibles beneficis i oportunitats dels ordinadors. La primera companyia es va dir "ABC Computers"  pertanyent a John Atanasoff i Clifford Berry. Dos anys després, l'ordinador "Harvard Mark I" va ser desenvolupat portant més enllà la tecnologia dels ordinadors.

jueves, 16 de mayo de 2013

Procesador! Explicació simple i fàcil.

El processador (CPU: Central Processing Unit), és el cervell de l'ordinador. Processa informació numèrica, amb el codi Binari.

Funciona a la velocitat d'un rellotge intern, envia pulsos de corrent elèctrica (pics). La velocitat del rellotge (més coneguda com cicles) correspon al nombre de pulsos per segon, expressats en Hz.

Per exemple: Un ordinador de 300MHz enviará 300.000.000 pulsos per segon. Això varia també per la placa base.

Per cada pic del rellotge, el processador executa una acció, una instrucció o part d'ella.

El CPI (Cycles Per Instruction) representa el número de cicles del rellotge necessaris per a que el microprocessador executi una instrucció.


Qué és una instrucció?
És una operació que el processador pot complir  S'emmagatzenen a la memòria principal, esperant ser executades pel processador. Les instruccions posseeixen dos camps:

- Codi d'operació: Representa l'acció que el processador té que executar.
- Codi operant: Defineix les dades de la acció. Depèn de l'operació, pot tratar-se d'informació o direcció de memòria.

Les instruccions poden classificar-se en distintes categoríes:
- Accés a memòria: Accès a memòria o transferència d'informació entre registres.
- Operacions aritmètiques: Operacions com sumes, restes, divisions o multiplicacions.
- Operacions lògiques: Operacions com Y, O, NO, NO EXCLUSIVO, etc.
- Control: Control de seqüència, connexions addicionals, etc.