jueves, 16 de mayo de 2013

Procesador! Explicació simple i fàcil.

El processador (CPU: Central Processing Unit), és el cervell de l'ordinador. Processa informació numèrica, amb el codi Binari.

Funciona a la velocitat d'un rellotge intern, envia pulsos de corrent elèctrica (pics). La velocitat del rellotge (més coneguda com cicles) correspon al nombre de pulsos per segon, expressats en Hz.

Per exemple: Un ordinador de 300MHz enviará 300.000.000 pulsos per segon. Això varia també per la placa base.

Per cada pic del rellotge, el processador executa una acció, una instrucció o part d'ella.

El CPI (Cycles Per Instruction) representa el número de cicles del rellotge necessaris per a que el microprocessador executi una instrucció.


Qué és una instrucció?
És una operació que el processador pot complir  S'emmagatzenen a la memòria principal, esperant ser executades pel processador. Les instruccions posseeixen dos camps:

- Codi d'operació: Representa l'acció que el processador té que executar.
- Codi operant: Defineix les dades de la acció. Depèn de l'operació, pot tratar-se d'informació o direcció de memòria.

Les instruccions poden classificar-se en distintes categoríes:
- Accés a memòria: Accès a memòria o transferència d'informació entre registres.
- Operacions aritmètiques: Operacions com sumes, restes, divisions o multiplicacions.
- Operacions lògiques: Operacions com Y, O, NO, NO EXCLUSIVO, etc.
- Control: Control de seqüència, connexions addicionals, etc.
No hay comentarios:

Publicar un comentario